Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Y Hà Nội. (10-03-2016)

Chiều 09 tháng 3 năm 2016 Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt có sự hiện diện các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch/ Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và lãnh đạo, quản lý các đơn vị có phụ cấp chức vụ từ 0.3 trở lên.

Hội nghị cán bộ chủ chốt là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm đánh giá những công việc đã làm được - chưa làm được, từ đó có những phương hướng, mục tiêu phát triển cụ thể.

Trong Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh trình bày Nghị quyết 93 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế; ThS. Lê Văn Dụng trao đổi một số nội dung cơ bản về quyết toán thuế thu nhập cá nhân; GS. TS. Nguyễn Hữu Tú trình bày về đổi mới đào tạo đại học, hoạt động cụ thể việc đổi mới đào tạo đại học năm học 2016 - 2017; GS. TS. Tạ Thành Văn trình bày về đổi mới đào tạo sau đại học.

Tại Hội nghị CBCC lần này, đã trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Y tế, Bằng khen Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2014 - 2015; đồng thời Hội nghị tiến hành việc công khai tài sản các thành viên Ban Giám hiệu thường niên 2015 theo quy định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác