Chương trình đào tạo khóa 2012 - 2016: Hệ cử nhân; 2012-2018: Hệ Bác sỹ (11-03-2016)

Chương trình đào tạo (2012 - 2016: Hệ cử nhân; 2012-2018: Hệ Bác sỹ)
1. Bác sỹ Đa khoa Tải file
2. Bác sỹ Răng Hàm Mặt  
3. Bác sỹ Y học Cổ truyền  
4. Bác sỹ Y học Dự phòng  
5. Cử nhân Xét nghiệm Y học  
6. Cử nhân Cử nhân Điều dưỡng  
7. Cử nhân Y tế Công cộng  
8. Cử nhân Dinh dưỡng  
   

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn