Thời khoá biểu Khối Y4 năm học 2015-2016 (11-03-2016)

Thời khoá biểu Khối Y4 năm học 2015-2016 - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn