Qui định về thi tốt nghiệp hệ Bác sỹ. (11-03-2016)

Qui định về thi tốt nghiệp hệ Bác sỹ - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn