Các biểu mẫu dành cho Sinh viên (23-03-2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

 

STT

TÊN BIỂU MẪU FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1

Đơn Đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp

Download  
2

Đơn xin Học cải thiện điểm

Download  
3

Đơn xin Cấp lại bảng điểm

Download  
4

Đơn xin Hoãn thi

Download  
5

Đơn xin Học bù / Thực tập bù

Download  
6

Đơn xin Học lại

Download  
7

Đơn xin Phúc khảo

Download  
8

Đơn xin Chuyển trường

Download  
9

Đơn xin Nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả học tập

Download  

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác