Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính qui của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2016 (19-04-2016)
Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh năm 2016 với tổng 1100 chỉ tiêu đào tạo 9 ngành học, trong đó ngành Y đa khoa có chỉ tiêu cao nhất chiếm 600 chỉ tiêu.

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Mã trường

Tên ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

YHB

ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04)38523798

Bác sỹ Y Đa khoa (học 6 năm)

D720101

Toán -Hóa - Sinh

500

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Điểm trúng tuyển theo ngành. Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển (nếu có trường hợp các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau): Ưu tiên 1: Môn Toán;  Ưu tiên 2: Môn Sinh học;

- Các thông tin khác:

+ Số chỗ ở ký túc xá: 300.

Bác sỹ Y học cổ truyền (học 6 năm)

D720201

50

Bác sỹ Răng hàm mặt (học 6 năm)

D720601

80

Bác sỹ Y học Dự phòng (học 6 năm)

D720302

100

Cử nhân Y tế Công cộng (học 4 năm)

D720301

30

Cử nhân Dinh Dưỡng (học 4 năm)

D730303

50

Cử nhân Xét nghiệm Y học (học 4 năm)

D720332

50

Cử nhân khúc xạ nhãn khoa (học 4 năm)

D720102

50

Cử nhân Điều Dưỡng (học 4 năm)

D720501

90

YHT

ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA

Địa chỉ: Lô UB1-02 Khu Đô Thị Đông Nam, TP Thanh Hoá

Bác sỹ Đa khoa (học 6 năm)

D720101

Toán - Hóa - Sinh

100

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển ngành Y Đa khoa đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội tối đa 3 điểm. Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển (nếu có trường hợp các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau): Ưu tiên 1: Môn Toán;  Ưu tiên 2: Môn Sinh học;

- Các thông tin khác:

+ Số chỗ ở ký túc xá: 150.

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác