Kết quả lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 (21-06-2016)
Thực hiện kế hoạch tại Công văn số 722/ĐHYH-HCTH ngày 30/5/2016 về việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 năm 2017

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú của Trường đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của hai khối: 1. Y học lâm sàng; 2. Y học cơ sở, cơ bản, YHDP&YTCC.

Kế quả kiểm phiếu xem chi tiết tại đây.

Hội đồng đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách nói trên, chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo mẫu và gửi về Tổ Thư ký Hội đồng (P.233 – Nhà A1) trước 11h00 ngày 23/6/2016 để Tổ Thư ký tổng hợp, trình hội đồng.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác