Thông báo kết quả họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 - năm 2017 Trường Đại học Y Hà Nội (04-07-2016)
Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Kết quả cụ thể xin xem tại file đính kèm.

Các đơn vị, cá nhân có ý kiến kiến nghị về các kết quả xét tặng, xin gửi ý kiến bằng văn bản về Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT trước 16h30 ngày 15/7/2016 để Tổ Thư ký tổng hợp, trình Hội đồng xem xét (Người nhận: ThS. Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Phòng HCTH, Tổ trưởng (P. 223, Nhà A1) hoặc CN. Đinh Thị Sợi, Phó trưởng Phòng TCCB, Tổ phó (Phòng 208, Nhà A1))

Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT

Các tin khác