Dự kiến kế hoạch dạy/học thực tế cộng đồng cho SV Y2-YTCC và Y3, VB2 năm 2015-2016 (06-07-2016)
Thông báo kế hoạch dạy/học thực tế cộng đồng cho SV Y2-YTCC và Y3, VB2 năm 2015-2016 như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác