Trường Đại học thông báo danh sách thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển - TSĐH2016 (05-08-2016)
Danh sách thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển - TSĐH 2016.

Thi sinh đăng ký online và nộp qua đường bưu điện, Trường đại học Y Hà Nội sẽ cập nhật cuối mỗi ngày.

Thí sinh nộp lệ phí qua các hệ thống ngân hàng ngoài BIDV có thể sau 2 ngày, hệ thống ngân hàng BIDV mới có thể cập nhật được.

Để thuận tiện cho thí sinh khi tra cứu, nội dung nộp tiền các em chỉ nên ghi: Số báo danh và họ, tên của thí sinh.

Ngày cập nhật  Tải file
Từ ngày 29/7/2016 - 10/08/2016 Tải file
   
   
   

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác