Thời khoá biểu Khối Y4 năm học 2016-2017 (08-09-2016)

Lịch chạy khối Y 4 BSĐK năm học 2016 - 2017 - Tải file

Lịch chạy khối Y 4 RHM năm học 2016 - 2017 - Tải file

Lịch chạy Khối Y4 năm học 2016 - 2017 - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác