Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau” Khóa 3 (14-09-2016)
Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường Đại Học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Đào tạo nâng cao về Gây tê vùng và Chống đau”.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về siêu âm và gây tê dưới hướng dẫn của siêu âm.

- Cập nhật về các loại thuốc tê, ngộ độc thuốc tê và phác đồ xử trí.

- Các lợi ích của gây tê vùng ở các bệnh nhân có nguy cơ cao và một số loại phẫu thuật có nguy cơ cao.

- Chỉ định của từng kỹ thuật gây tê vùng trong phẫu thuật và giảm đau sau phẫu thuật.

- Phòng ngừa và xử trí các tai biến gây tê hoặc khi gây tê thất bại.

- Lý thuyết về gây tê chi trên, chi dưới, ngực, bụng.

1.2. Kỹ năng

- Một số kỹ thuật gây tê cơ bản dưới hướng dẫn siêu âm: gây tê chi trên, chi dưới.

- Một số kỹ thuật gây tê vùng mới: gây tê bụng, ngực.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Các bác sỹ chuyên khoa gây mê hồi sức.

- Số lương: 20 học viên/1 lớp

3. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

3.1. Học lý thuyết: 02 ngày (từ 5 - 6/11/2016)

 

STT

Ngày giảng

Tên bài giảng

Giảng viên

1

05/11/2016

Gây tê vùng: các lợi ích, khó khăn và xu hướng phát triển

Giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức và Giáo sư Philippe Macaire

 

2

05/11/2016

Siêu âm và gây tê vùng dưới hướng dẫn siêu âm

3

05/11/2016

Kích thích thần kinh và gây tê vùng dưới 2 hướng dẫn (siêu âm cùng kích thích thần kinh)

4

05/11/2016

Dược lý thuốc tê, ngộ độc thuốc tê và phác đồ xử trí

5

05/11/2016

Gây tê vùng ở bệnh nhân già

6

05/11/2016

Gây tê vùng và phục hồi chức năng sau phẫu thuật bụng

7

05/11/2016

Biến chứng thần kinh sau gây tê vùng

8

05/11/2016

Tổ chức đơn vị gây tê vùng

9

05/11/2016

Gây tê chi trên

10

05/11/2016

Gây tê chi dưới

11

06/11/2016

Gây tê bụng

12

06/11/2016

Gây tê ngực

 

3.2. Học thực hành: thực hành siêu âm trên người mẫu

STT

Ngày giảng

Tên bài giảng

Giảng viên

1

06/11/2016

Gây tê chi trên: Gây tê ĐRCT đường liên cơ bậc thang, trên đòn, nách, gây tê các thân thần kinh vùng cẳng tay

Giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức và Giáo sư Philippe Macaire

2

06/11/2016

Gây tê chi dưới: gây tê thần kinh đùi, bịt, hông to

3

06/11/2016

Gây tê vùng bụng: TAP, Quadratus lumborum blocks

4

06/11/2016

Gây tê vùng ngực: gây tê cạnh CS, PECS blocks

 

3.3. Thực hành lâm sàng tại bệnh viện ĐHYHN: 4 ngày (học viên tự chọn từ 07/11 đến 17/12/2016)

- Từng nhóm 3 - 4 học viên thực hành siêu âm và gây tê tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội.

- Học viên cần đăng ký trước lịch học lâm sàng với BS.Tạ Ngân Giang, bộ môn Gây Mê Hồi Sức

4. KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

4.1. Dự kiến khai giảng: 8h00 ngày 05/11/2016

4.2. Địa điểm học:

- Lý thuyết: Trường Đại Học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thực hành: bệnh viện trường Đại Học Y Hà Nội.

5. CHỨNG CHỈ: Học viên hoàn thành khóa học được Trường Đại Học Y Hà Nội cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục.

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO:

6.1. Hồ sơ đăng ký gồm:

- 02 ảnh 3x4 (mới chụp trong vòng 6 tháng)

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

- 01 Đơn đăng ký (theo mẫu)

6.2. Kinh phí đào tạo: 3.500.000đ/01 học viên. Học viên tự túc ăn, ở, đi lại  trong quá trình học tập.

6.3. Nộp hồ sơ và kinh phí đào tạo:

- Thời gian nộp hồ sơ và kinh phí từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến ngày 25/10/2016.

- Địa điểm tại phòng phòng 323 - Phòng Quản lý và đào tạo sau Đại học, Tầng 3 nhà A1, Trường Đại Học Y Hà Nội. Người nhận ThS. Trần Thị Hảo, phòng QLĐTSĐH.

- Thông tin về lớp học xin liên hệ:

+ ThS. Tạ Ngân Giang, Giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức; ĐT: 0912.570940.

+ CN. Lê Ngọc Diệp, Bộ môn Gây mê Hồi sức; ĐT: 0989.838485.

+ ThS. Trần Thị Hảo, Chuyên viên phòng QLĐTSĐH; ĐT: 0914. 926567.

Bộ môn Gây mê Hồi sức

Các tin khác