Kế hoạch tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2016 (03-07-2016)
Trường Đại học Y Hà Nội gửi tới các đơn vị trong toàn Trường kế hoạch tuyển sinh liên thông hệ VHVL năm 2016 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác