Kế hoạch chi tiết tuyển sinh liên thông và văn bằng 2 năm 2016 (20-09-2016)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường kế hoạch chi tiết Tuyển sinh Liên thông năm 2016 như sau:

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác