Thông báo lớp huấn hướng dẫn sao lưu dữ liệu email và sử dụng email mang thương hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội (21-09-2016)
Theo quy định của Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả cán bộ viên chức Nhà trường sử dụng email mang thương hiệu HMU.EDU.VN trong các giao dịch công việc.

Để hướng dẫn cán bộ Nhà trường sử dụng email mang thương hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội trong công việc và giao dịch nhằm tăng tính chuyên nghiệp và quảng bá thương hiệu của Nhà trường. Phòng Công nghệ thông tin tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn các bước thực hiện để sao lưu dữ liệu email từ các địa chỉ email khác như: email, gmail, hotmail sang địa chỉ email của HMU.EDU.VN

Thời gian tập huấn: 16h00, thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị cử 01 cán bộ tham gia tập huấn để làm đầu mối hỗ trợ cho các cán bộ khác trong đơn vị mình.

Thông tin của cán bộ đại diện đơn vị tham gia xin mời đăng ký theo đường link: goo.gl/pJwGnS.

Xin trân trọng cám ơn!

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác