Lịch thi học kỳ I khối Y5 năm học 2016 - 2017 (28-09-2016)
Phòng QLĐTĐH xin gửi tới các BM và Sinh viên khối Y5 lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác