Thời khoá biểu khối Y5 năm học 2016 - 2017 (28-09-2016)
Phòng QLĐTĐH xin gửi đến các BM và các em sinh viên Thời khoá biểu khối Y5 năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm - Tải file

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác