Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm học 2016 – 2017. (05-10-2016)
Ngày 04/10/2016 tại Hội trường lớn Đại học Y Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm học 2016 - 2017.

Ngày 04/10/2016 tại Hội trường lớn Đại học Y Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm học 2016 - 2017. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng ở giai đoạn hiện nay của Nhà trường.

Đến dự Hội nghị:

Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

 + Ông Đặng Hoàng Anh - Trưởng ban Tuyên giáo nữ công;

+ Bà Lê Thị Mai Oanh - Trưởng ban Chính sách pháp luật.

Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam:

+ Bà Đào Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn;

+ Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức.

Về phía trường Đại học Y Hà Nội có các đại biểu mời; các đại biểu đương nhiên; cùng toàn thể các đại biểu triệu tập - đại diện cho hơn 1.800 công chức, viên chức và người lao động.

Mở đầu Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Đức Hinh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm học 2015 - 2016 và Phương hướng hoạt dộng năm học 2016 - 2017. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh nội dung công tác đổi mới chất lượng giáo dục và đào tạo Đại học; đổi mới chương trình đào tạo Sau đại học theo đúng lộ trình, đúng tiến độ. Đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm học 2016 - 2017, hướng tới kỷ niệm chào mừng 115 năm thành lập Trường. Mong muốn toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường đoàn kết, đồng lòng đưa trường Đại học Y Hà Nội ngày càng phát triển.

Hội nghị lắng nghe TS. Tạ Văn Khoái - Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về công tác tài chính, hậu cần; tình hình hoạt động kinh tế năm học 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017.

Tiếp đến là báo cáo của Bà Hồ Thị Kim Thanh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường về việc thực hiện phong trào thi đua theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2015 - 2016.

Tại Hội nghị, Ông Phạm Tùng Sơn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo Ban thẩm tra tư cách đại biểu, đọc Báo cáo về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Cũng tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 bao gồm 07 thành viên.

Thay mặt Công đoàn cấp trên dự Hội nghị, Bà Đào Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn trường Đại học Y Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay: xây dựng Nhà trường phát triển cùng với sự phát triển chung của đất nước, chú trọng việc phổ biến các văn bản pháp luật đến người lao động, đổi mới thái độ và phong cách phục vụ, tổ chức các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Hội nghị lắng nghe Đoàn chủ tịch giải đáp những ý kiến thắc mắc của các đơn vị, được Ban chấp hành Công đoàn tổng hợp từ đề nghị của Hội nghị cấp cơ sở thuộc Trường; Hội nghị đã lắng nghe một số tham luận và tiến hành thảo luận tại chỗ.

Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm học 2016 - 2017 và kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác