Học bổng 1st SYMPTOMA, better diagnosis (24-10-2016)
Công ty SYMPTOMA GmbH, được thành lập vào năm 2007 bởi Jama Nateqi và Thomas Lutz tại thành phố Salzburg, Áo. Hiện nay công ty đang có chương trình trao học bổng cho những sinh viên đang phải trang trải tài chính để duy trì việc học của mình

Học bổng này sẽ hỗ trợ phần nào về mặt tài chính cho các sinh viên chăm chỉ và xứng đáng. Tổng số tiền tài trợ sẽ lên tới $3000/năm: $500/người/năm (tối đa 6 người, không phân biệt quốc gia)

 
Tên học bổng: Học bổng 1st SYMPTOMA, better diagnosis
 
Miêu tả :  học bổng dành cho sinh viên đang phải làm việc thêm ngoài giờ để có thể duy trì việc học của mình- học  bổng cho các sinh viên đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong việc  học, nhằm hỗ trợ phần nào học phí cũng như các chi phí hàng ngày. Đây là học bổng duy nhất dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Bạn có thể nộp  hồ sơ học bổng tại đây: https://www.symptoma.com/en/scholarship

ĐHYHN

Các tin khác