Thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh liên thông và VB2 năm 2016 (31-10-2016)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tập trung thí sinh thi tuyển sinh liên thông và VB2 hệ ngoài trường năm 2016:

                      THÔNG BÁO

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 14h30 ngày 25/11/2016 (thứ 6).

Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội - Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

II. Nội dung:

1- Học tập quy chế thi tuyển sinh.

2. Nhận giấy báo dự thi

 

 

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác