Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội (09-11-2016)
Theo quy định của Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả cán bộ viên chức Nhà trường sử dụng email mang thương hiệu HMU.EDU.VN trong các giao dịch công việc nhằm tăng tính chuyên nghiệp và quảng bá thương hiệu của Nhà trường.

Nhằm đảm bảo hệ thống thư điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội (sau đây viết tắt là HTTĐT) hay còn gọi là email, là phương tiện giúp cho các đơn vị; các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để trao đổi, gửi nhận thông tin phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cơ quan trên môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường như sau:

Mời tải file:

1. Quyết định

2. Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử - tải file

Phòng CNTT

Các tin khác