Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2018 (01-12-2016)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2018 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đến năm 2020.

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ năm 2018 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đến năm 2020.

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 10429/BCT-KHCN ngày 02/11/2016 của Bộ Công thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đến năm 2020. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân tìm hiều và đề xuất đặt hàng theo các nội dung của công văn nói trên. Xin mời download công văn tại đây: BCT01, BCT02, BCT03, BCT04.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác