Thông báo chương trình Đào tạo liên kết giữa trường ĐHYHN và Quỹ Học Mãi _ Australia 2017 tại Hà Nội (24-01-2017)
Trong khuôn khổ hợp tác Đào tạo giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Quỹ Học Mãi - Australia, phòng Hợp tác Quốc tế thông báo Chương trình Đào tạo liên kết năm 2017 dành cho 40 bác sĩ Y khoa trẻ.

Mục đích của chương trình nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu y học cho các học viên là các bác sĩ Y khoa trẻ thông qua các bài giảng trực tiếp bằng tiếng Anh từ các Giáo sư của trường Đại học Sydney, Australia.
Để hiểu rõ về điều kiện tham gia và thông tin chương trình, xem trong file đính kèm - tại đây và đăng ký trực tiếp thông qua đường link vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Đề nghị các học viên đến tham gia phỏng vấn mang theo CV và thư giới thiệu của Lãnh đạo đơn vị bằng tiếng Anh. 
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Phòng Hợp tác Quốc tế

Các tin khác