Thông báo thời gian và thủ tục nhập học của các thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh liên thông VLVH năm 2016 (20-01-2017)
Trường đại học Y Hà Nội thông báo thời gian và thủ tục nhập học của các thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh liên thông VLVH năm 2016 như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh liên thông VLVH - Tải file

Thủ tục nhận học của Điều Dưỡng liên thông hệ VLVH  - Tải file

Thủ tục nhập học của Y học Dự phòng liên thông VLVH - Tải file\

Chú ý: Nhà Trường sẽ gửi giấy báo nhập học cho các thí sinh theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh), những thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học hoặc chưa hoàn thành các giấy tờ, nếu có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến nhập học như bình thường theo đúng lịch. Các giấy tờ còn thiếu sẽ bổ sung sau.

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác