Khóa học hè 2017 tại Đại học Shimane, Nhật Bản (17-02-2017)
Khám phá Nhật bản tại Shimane

Thông tin chi tiết về chương trình khóa học hè 2017 tại trường Đại học Shimane, Nhật bản có tại :

 http://kokusai.shimane-u.ac.jp/english/

https://www.facebook.com/shimadaikokusai

Thời gian: 5/7-19/7

Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 22/3

Thông tin tham khảo:

1.Letter from Center for International Exchanges (pdf)

 2.Guidebook; Summer School 201

3.Application form (Excel; size A4)

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác