Khóa bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm” (20-02-2017)
Thông tin về khóa bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm”

Đối tượng học: giảng viên các Trường Đại học và Cao Đẳng khối ngành Khoa học sức khoẻ

Giảng viên khoá học: Chuyên gia, giảng viên Bộ môn GDYH và KNTLS của Trường Đại học Y Hà Nội- Đơn vị duy nhất trong khối ngành Khoa học sức khoẻ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm” cho cán bộ giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng khối ngành Khoa học sức khoẻ trong cả nước  -> mời xem chi tiết quyết định tại đây

Thời gian đào tạo: 6 tuần (12 buổi lên lớp và thời gian hướng dẫn thảo luận, tự nghiên cứu tài liệu)

Giá trị của chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm”:

Đây là chứng chỉ bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục năm 2005 và thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BDGĐT-BNV ký ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Nội Vụ.

Kế hoạch tổ chức các khóa “Nghiệp vụ sư phạm” trong năm 2017

1. Các khóa học tập trung tại Trường Đại học Y Hà Nội:

Học phí toàn khóa học: 3 triệu đồng (riêng giảng viên cơ hữu Trường Đại học Y Hà Nội được nhà trường hỗ trợ 50% học phí)

- Số lượng học viên: 60-80 người/lớp

Thời gian tổ chức lớp:

o Lớp 2: từ 07/03 đến 05/04 (thi ngày 14/4) -> đăng ký tại đây: https://goo.gl/KdopXt

o Lớp 3: từ 01/08 đến 18/08  -> đăng ký tại đây: https://goo.gl/KdopXt

o Lớp 4: từ 12/09 đến 29/9  -> đăng ký tại đây: https://goo.gl/KdopXt

2. Các khóa học tổ chức tại các Trường Cao Đẳng, Đại Học Y trong cả nước:

Đề nghị liên hệ theo số điện thoại: Ths. Đinh Thái Sơn (0985120302), Ths. Nguyễn Lan Hương (0902082279)

Kế hoạch tổ chức các khoá học liên quan:

Bộ môn GDYH-KNTLS, Trường Đại học Y Hà Nội liên tục tổ chức, đào tạo các khoá học có cấp chứng chỉ (theo quy định trong Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế): Phương pháp Sư phạm Y học, Phương pháp Dạy-học lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế.

Thông tin chi tiết về các khoá học:

Liên hệ: Ths. Nguyễn Lan Hương - ĐT: 0902082279

Bộ môn GDYH-KNTLS

Các tin khác