Biểu mẫu thu thập thông tin cơ sở dữ liệu và công văn gửi các đơn vị (21-02-2017)
Biểu mẫu thu thập thông tin cơ sở dữ liệu và công văn gửi các đơn vịTrung tâm khảo thí & đảm bảo chất lượng:Về việc gửi báo cáo cơ sở dữ liệu năm 2016: Xem chi tiết tại đây

Về việc báo cáo cơ sở dữ liệu năm 2016 gửi viện Y học dự phòng và Y tế công cộng, Viện đào tạo Răng hàm mặt: Xem chi tiết tại đây

Biểu mẫu báo cáo phòng ban: Tải về tại đây

Biểu mẫu theo dõi phòng ban: Tải về tại đây
 

Các tin khác