Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ năm 2017 (01-03-2017)
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ năm 2017

 

            Theo công văn số 74/K2ĐT-NCKH ngày 3/2/2017 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế đã có thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ cấp Bộ năm 2017. Các cá nhân và đơn vị quan tâm xem xét danh mục nhiệm vụ, điều kiện tham gia tuyển chọn, thể thức và thời hạn nộp sơ cụ thể theo đường link dưới đây (file CV-74.PDF)

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác