Đề xuất tham gia nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20 (01-03-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 122/K2ĐT-NCKH của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn  số 122/K2ĐT-NCKH của Cục Khoa học  Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo về công văn số 82/UBDT-TH ngày 10/02/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”. Toàn bộ công văn xin mời xem tại đây.

Nhà trường đề nghị các đơn vị cá nhân quan tâm chuẩn bị hồ sơ đề xuất theo mẫu quy định tại văn bản trên và thực hiện quy trình đăng ký theo quy định. 

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác