Đề xuất tham gia hợp tác thuộc chương trình e-ASIA JRP năm 2018 (01-03-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 120/K2ĐT-NCKH ngày 20/02/2017

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 120/K2ĐT-NCKH ngày 20/02/2017 của Cục Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế thông báo về đề xuất tham gia hợp tác thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP năm 2018, thông tin chi tiết được đăng tải tại địa chỉ: http://asttmoh.vn. Nhà trường đề nghị các đơn vị cá nhân quan tâm chuẩn bị hồ sơ đề xuất theo mẫu quy định tại văn bản trên và thực hiện quy trình đăng ký theo quy định. 

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác