Hội thi Tuyên truyền Luật PCTHTL khu vực I (03-04-2017)
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐYTVN về Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia Hội thi Khu vực I tổ chức ngày 30/3/2017 tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐYTVN về Hội thi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia Hội thi Khu vực I tổ chức ngày 30/3/2017 tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

Xem bài viết chi tiết về Hội thi tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác