Thông báo tuyển sính sau đại học năm 2017 (11-04-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú năm 2017.

 
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 
 • Đào tạo chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II: nhận hồ sơ từ ngày 22/5/2017 đến 16h00 ngày 24/5/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 16/6/2017.
 • Đào tạo trình độ thạc sĩ: nhận hồ sơ từ ngày 30/5/2017 đến 16h00 ngày 01/6/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 23/6/2017.
 • Đào tạo trình độ tiến sĩ và bác sĩ nội trú: nhận hồ sơ từ ngày 11/7/2017 đến 16h00 ngày 13/7/2017. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ trước ngày 01/8/2017.
Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, tại Hội trường tầng 3, nhà A1 trường Đại học Y Hà Nội, số 1 - Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.
 
THỜI GIAN THI TUYỂN 
 
Đào tạo tiến sĩ
 • Tập trung phổ biến quy chế và kế hoạch xét tuyển: 14h00 ngày 14/8/2017, tại Hội trường tầng 3 nhà A1;
 • Xét tuyển: từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 25/8/2017;
 
Đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú
 • Sáng thứ tư ngày 09/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I thi môn Chuyên ngành
 • Chiều thứ tư ngày 09/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I; Thạc sĩ thi môn Chuyên ngành
 • Sáng thứ năm ngày 10/8/2017: Bác sĩ nội trú; Chuyên khoa cấp I; Thạc sĩ thi môn Cơ sở
 • Chiều thứ năm ngày 10/8/2017: Bác sĩ nội trú; Thạc sĩ thi môn Ngoại ngữ; Chuyên khoa cấp I thi môn Cơ sở
 • Sáng thứ sáu ngày 11/8/2017: Chuyên khoa cấp II thi môn Chuyên ngành
 • Chiều thứ sáu ngày 11/8/2017: Chuyên khoa cấp II thi môn Ngoại ngữ
 
 
 

 

Thông tin  tuyển sinh cho các đối tượng 

 

Tiến sĩ            

Thạc sĩ            

Nội trú            

Chuyên khoa  II   

Chuyên khoa  I  

Biểu mẫu

xem tại đây

xem tại đây

xem tại đây

xem tại đây

xem tại đây

Hình thức đào tạo

Hình thức: tập trung, 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành; 04 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ;

 

Hình thức: tập trung từ 01 - 02 năm tùy từng chuyên ngành đào tạo;

 

Hình thức: tập trung 03 năm

+ Hệ tập trung: tập trung liên tục tại trường trong 02 năm;

+ Hệ tập trung theo chứng chỉ: tập trung từng đợt từ 03-05 năm (thông báo cụ thể sau);

 

Chỉ tiêu

 180

800

345

(nằm trong chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, trong đó có 25 chỉ tiêu đào tạo cho Sở Y tế Hà Nội)

250

750

Chuyên ngành

 Xem chi tiết tại đây

 

 

Chi tiết thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại đây

Chi tiết thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại đây

ĐHYHN

Các tin khác