Thông báo Tuyển sinh liên thông hệ VLVH ngành Y học dự phòng năm 2017 (13-04-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Tuyển sinh liên thông hệ VLVH ngành Y học dự phòng năm 2017 như sau:

 

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh liên thông của Trường Đại học Y Hà Nội:

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông năm 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội:     550 chỉ tiêu

 

Mọi thông tin liên hệ:                    Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Tầng1, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

                                                           Số 01, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38523798 – 3128

Thông tin tuyến sinh chi tiết, xin xem file đính kèm - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác