Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo CME “Đào tạo nâng cao Gây tê vùng và chống đau - Khóa 5" (10-05-2017)
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Đào tạo nâng cao Gây tê vùng và chống đau - Khóa 5" do Giáo sư Philippe Macaire và Giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức giảng dạy.

Mời tải file để xem chi tiết:

1. Thông báo tuyển sinh - tải file

2. Mẫu đơn đăng ký - tải file

Bộ môn Gây mê hồi sức

Các tin khác