Một số điểm mới của Luật An toàn vệ sinh lao động (15-05-2017)
Thực hiên công văn số 1472/BY-MT ngày 27/3/2017 của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức và tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác