Thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng Anh năm 2017 (17-05-2017)
Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Thạc sĩ Y tế công cộng bằng tiếng Anh năm 2017.

 
Thông tin chi tiết xem tại đây:

http://en.hmu.edu.vn/news/tID4384_INTERNATIONAL-MASTER-OF-PUBLIC-HEALTH-PROGRAMME-Call-for-Applications-20172018.html


 

Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng

Các tin khác