Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 (29-05-2017)
Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - TSĐH năm 2014 của Trường như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng - Tải file

Điểm trúng tuyển - Tải file

Quyết định trúng tuyển - Tải file

Danh sách thí sinh trúng tuyển - Tải file

Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác