Tuyển sinh đại học Hệ Liên thông và Văn bằng II năm 2013 (29-05-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh Liên thông và Văn bằng II năm 2013 của Trường như sau:

Điểm trúng tuyển - Quyết định trúng tuyển - Danh sách trúng tuyển Hệ Liên thông - Tải file

Quyết định trúng tuyển - Danh sách trúng tuyển Bổ sung Hệ Liên thông - Tải file

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển Hệ Văn bằng II  - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác