Tuyển sinh đại học Hệ Liên thông và Văn bằng II năm 2015 (29-05-2017)
Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh Liên thông và Văn bằng II năm 2015 của Trường như sau:

Điểm trúng tuyển - Quyết định và danh sách Trúng tuyển Hệ Liên thông và Văn bằng II Ngoài trường - Tải file

Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển Hệ Văn bằng II trong trường  - Tải file

Hội đồng Tuyển sinh Trường

Các tin khác