Quyết định Công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2007 - 2013) và Cử nhân (2009 - 2013) (07-06-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2007 -2013) và Cử nhân (2009-2013) của Trường như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân hệ Liên thông VLVH - Tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác