Quyết định Công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2010 - 2016) và Cử nhân (2012 - 2016) (07-06-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ (2010 - 2016) và Cử nhân (2012 - 2016) của Trường như sau:

Quyết định công nhận tốt nghiệp Bác sỹ - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân Điều Dưỡng hệ Liên thông VLVH - Tải file

Quyết định công nhận tốt nghiệp Cử nhân Y tế Công cộng hệ Liên thông VLVH - Tải file

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác