Thông tin chi tiết lịch trình khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Y Hà Nội (09-06-2017)
Từ ngày 10/6 - 15/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện Khảo sát chính thức tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học và kế hoạch đã được thống nhất giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội.

Đề nghị các phòng ban, bộ môn, đơn vị trong toàn trường phối hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức đón đoàn và làm việc với đoàn đánh giá.

Lịch trình khảo sát xin mời Download tại đây. 

 

Trung tâm Kháo thí và ĐBCLGD - Tuyên huấn

Các tin khác