Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến 2030 (06-09-2018)
Trong quá trình hoạt động và phát triển, đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã đạt được những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, hợp tác quốc tế cũng như công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

"Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 3680/QĐ-BYT ngày 02/10/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến 2030.
 
Trong quá trình hoạt động và phát triển, đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã đạt được những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, hợp tác quốc tế cũng như công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, theo tình hình phát triển của xã hội nói chung cũng như ngành giáo dục, y tế nói riêng, kế hoạch phát triển tổng thể của Trường đã được phê duyệt có một số định hướng, chỉ tiêu chưa thực sự phù hợp, cần phải điều chỉnh, bổ sung. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã cho tiến hành rà soát và xây dựng bản điều chỉnh "Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến 2030" để trình xin Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và đưa vào áp dụng.
 
Đề nghị toàn thể các đơn vị, CBVC trong toàn Trường xem, nghiên cứu và cùng nhau nỗ lực làm việc để góp phần giúp Nhà trường hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra."
 
File đính kèm: 
1. Quyết định 3680/QĐ-BYT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Trường ĐHYHN đến năm 2020 và định hướng đến 2030 (xem chi tiết tại đây)
2. Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Trường ĐHYHN đến năm 2020 và định hướng đến 2030 (xem chi tiết tại đây)

Các tin khác