Thông báo chương trình học tập, trao đổi tại trường ĐH KH ứng dụng HAMK 2018 (15-06-2017)
Trường ĐH Khoa học Ứng dụng HAMK thông báo chương trình học 2018 dành cho sinh viên nước ngoài như sau

1. Tuần lễ quốc tế HAMK School of Wellbeiing 2018 dành cho sinh viên và giảng viên 

Thời gian: 19-23/2/2018

Thông tin chi tiết tại : http://www.hamk.fi/wellbeing

2. Môn học mới được áp dụng từ kỳ học mùa xuân 2018 ( 20 ECTS) : "Các phương pháp sáng tạo trong công tác xã hội và giáo dục"

3. Chương trình trao đổi dành cho sinh viên nước ngoài 2018 

Thông tin chi tiết có tại : http://www.hamk.fi/english/applicants/exchange-studies/Sivut/default.aspx

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác