Cảnh báo một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số chip Intel và một số dòng máy HP (19-06-2017)
Gần đây, các lỗ hổng mới trên nhiều nền tảng hệ điều hành cũng như phần mềm điều khiển (firmware) tích hợp sẵn trên các máy tính, thiết bị ngày càng được tin tặc lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công gây nguy hiểm.

Một số lỗ hổng nghiêm trọng có khả năng ảnh hưởng rộng tới các hệ thống thông tin của nhiều đơn vị như sau:

1. Lỗ hổng trong một số dòng máy sử dụng chip Intel;

2. Lỗ hổng (keylogger) trong trình điều khiển âm thanh của một số dòng máy HP.

Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đối với các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý như sau:

Mời xem chi tiết – tải file.

Phòng CNTT

Các tin khác