Cơ hội bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành Y cho sinh viên (05-07-2017)
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NHƯ BÁC SĨ, Y TÁ, DƯỢC SĨ, BÁC SĨ NHA KHOA VÀ SINH VIÊN Y CÓ NHU CẦU MUỐN TÌM HIỂU, BỒI DƯỠNG THÊM VỀ THUẬT NGỮ TRONG NGÀNH Y

BÀ LYNETTE LIU, Điều dưỡng viên tại Vương quốc Anh hiện đang sinh sống tại Việt Nam, có chứng chỉ sư phạm TEFL và chứng chỉ Điều dưỡng do hội đồng Điều dưỡng Vương quốc Anh cấp mở lớp đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Y dành cho các đối tượng BÁC SĨ, Y TÁ, DƯỢC SĨ, BÁC SĨ NHA KHOA VÀ SINH VIÊN Y CÓ NHU CẦU MUỐN TÌM HIỂU, BỒI DƯỠNG THÊM VỀ THUẬT NGỮ TRONG NGÀNH Y.

Thông tin chi tiết về khóa học có tại đây

Các chủ đề được học trong khoa học có tại đây 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác