Hội nghị Tổng kết công tác giảng dạy Đại học năm học 2016 – 2017 và Phương hướng công tác năm học 2017 – 2018 (26-07-2017)
Chiều ngày 25/7/2017 tại trường Đại học Y Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác giảng dạy Đại học năm học 2016 – 2017 và Phương hướng công tác năm học 2017 – 2018

Chiều ngày 25/7/2017 tại trường Đại học Y Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác giảng dạy Đại học năm học 2016 – 2017 và Phương hướng công tác năm học 2017 – 2018.

Tham dự Hội nghị có: các thành viên Ban Giám hiệu, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị, giáo vụ đại học các bộ môn thuộc Trường.

Tại Hội nghị, GS. TS. Nguyễn Hữu Tú điểm qua những công việc trong năm học 2016 – 2017 đã đạt được: kết thúc năm học đầu tiên tại phân hiệu Thanh hóa; mở rộng cơ sở thực hành ở nhiều bệnh viện; ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đã có hơn 90% của các bộ môn; đã duy trì được đào tạo Chương trình Tiên tiến, các chương trình đào tạo khác theo tín chỉ; đổi mới đào tạo Đại học… Giáo sư Tú nêu một số vấn đề còn tồn tại: công tác giám sát dạy học chưa tốt; chương trình đào tạo theo tín chỉ còn chồng chéo, quá tải; công tác khảo thí có nền tảng ngân hàng câu hỏi nhưng chất lượng câu hỏi còn hạn chế, cần cập nhật thường xuyên… Đồng thời, Giáo sư Tú cũng nêu ra nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục rà soát và đổi mới chương trình đào tạo; tổ chức giám sát đào tạo để có hiệu quả, khoa học hơn; cần hoàn thiện ngân hàng câu hỏi có chất lượng hơn.

PGS.TS. Nguyễn Thị Yến – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học báo cáo Tổng kết công tác giảng dạy năm học 2016 – 2017 nêu những vấn đề tồn tại, thuận lợi và khó khăn trong các hệ đào tạo. Tiếp theo, TS. Lê Đình Tùng – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học trình bày về Phương hướng công tác năm học 2017 – 2018 cụ thể: kế hoạch xây dựng đề án tuyển sinh và công khai tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm; thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung, địa điểm dạy học, phương pháp lượng giá; chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy lâm sàng, thực hành và giảng dạy thực địa cho sinh viên…; Tiến sĩ Tùng cũng báo cáo về vấn đề hiện nay Nhà trường đang thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra trong năm học 2017 – 2018.

Hội nghị tiến hành phiên thảo luận, các câu hỏi của các thày/cô chủ yếu tập trung vấn đề xây dựng chương trình, thời gian giảng dạy, thực hành giảng dạy lâm sàng…

Hội nghị kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác