Thông báo điểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển - Tuyển sinh đại học năm 2017 (30-07-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và số lượng thí sinh trúng tuyển năm 2017 như sau:

Tên ngành Mã ngành  Chỉ tiêu Tuyển thẳng Điểm chuẩn Kết quả xét tuyển đợt 1 Số trúng tuyển Tổng số trúng tuyển
Tiêu chí phụ
Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 Ưu tiên 4
Y Đa khoa 52720101 500 27 29,25 29,20 9,20 9,25 TTNV<=1 476 503
Y Đa khoa PH Thanh Hóa 52720101_YHT 100   26,75 26,75 9,00 9,25 TTNV<=4 125 125
Răng Hàm Mặt 52720601 80   28,75 28,85 9,60 8,50 TTNV<=2 83 83
Y học cổ truyền 52720201 50   26,75 26,80 7,80 9,25 TTNV<=1 57 57
Y học dự phòng 52720103 100   24,50 24,45 8,20 8,75 TTNV<=4 110 110
Khúc xạ nhãn khoa 52720199 50 1 26,50 26,45 8,20 8,25 TTNV<=6 60 61
Y tế công cộng 52720301 30 2 23,75 23,80 8,80 6,50 TTNV<=3 39 41
Dinh dưỡng 52720303 50 1 24,50 24,60 8,60 7,50 TTNV<=5 57 58
Xét nghiệm y học 52720332 50   26,50 26,40 8,40 8,75 TTNV<=4 57 57
Điều dưỡng 52720501 90 1 26,00 25,95 8,20 9,00 TTNV<=6 111 112
Tổng cộng 1100 32           1175 1207

Ghi chú:Thí sinh có điểm xét tuyển làm tròn bằng điểm chuẩn thì phải đạt tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên 1 đến ưu tiên 4.

Ưu tiên 1: ĐIểm xét tuyển chưa làm tròn;

Ưu tiên 2: Điểm toán;

Ưu tiên 3: ĐIểm Sinh;

Ưu tiên 4: Thứ tự nguyện vọng (TTNV)

Điểm xét tuyển chưa làm tròn = Tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh (không nhân hệ số, không làm tròn) + ĐIểm ưu tiên + Điểm khuyến khích (nếu có).

 

Chi tiết xin tải file đính kèm - Tải file

Các tin khác