Hội nghị Khoa học tuổi trẻ 2017 (22-08-2017)
Là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội và để chuẩn bị tham gia Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 19 vào tháng 5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 11/2017 để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

Là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Hà Nội và để chuẩn bị tham gia Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 19 vào tháng 5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 11/2017 để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

Trong giai đoạn 2015 - 2017, nhà trường đã và đang chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở và tương đương. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài,  các cán bộ giảng dạy tăng cường hướng dẫn sinh viên và các cán bộ trẻ dưới 35 tuổi tham gia nghiên  cứu khoa học để có thể đăng ký tham gia vào Hội nghị Khoa học tuổi trẻ.

Tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học và hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH sẽ là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm của nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn trường hưởng ứng và tích cực tham gia để phát triển phong trào cũng như tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên.

Các báo cáo gửi đăng ký tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ bao gồm: báo cáo toàn văn, tóm tắt đề tài NCKH theo thể lệ của hội nghị (phụ lục ở trang sau) Báo cáo tham gia Hội nghị xin gửi về phòng Quản lý KHCN trước ngày 20/9/2017. Đề nghị các Bộ môn/ Đơn vị nộp báo cáo đúng hạn và tham gia đầy đủ. Hướng dẫn downd load tại đây.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác