Quỹ Newton Việt Nam xin thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, lần thứ hai (28-09-2017)
Chương trình dự kiến tài trợ khoảng 5 dự án trong thời gian 3 năm (2019-2021), theo cơ chế Nghị định thư của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Nghiên cứu Y học Vương quốc Anh:

MRC: https://www.mrc.ac.uk/funding/browse/uk-vietnam-pidr/uk-vietnam-partnerships-for-infectious-disease-research/

MOST: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/12726/chuong-trinh-hop-tac-viet-nam--vuong-quoc-anh-ve-nghien-cuu-cac-benh-truyen-nhiem.aspx

Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2017.

Dưới đây là danh sách 4 dự án đã được tài trợ lần thứ nhất, năm 2015:

https://www.mrc.ac.uk/funding/science-areas/international-global-health-research/the-newton-fund/uk-and-south-east-asia-awarded-research-projects/

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác